Besøg hos vore kære Kina-mødre 22. - 24. juli 2013

Frederiksberg, Frelserkirken, Christiania, Sofie-kælderen, Amagergade (Huset på Christianshavn), Christians kirken, Sandskulptur Festival,
FRUENTIMMERSKOLEN på Grønnegaards Teatret (Odd Fellow palæet), cafe Zeleste, Dragør, Gniben, Havnebyen